Utrikesutskottet besöker Karlstad och Oslo

Den 23–25 maj besöker utrikesutskottet Karlstad och Oslo. 

Utrikesutskottets resa till Karlstad och Oslo