Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

översvämningar

Interpellation 2000/01:452 av Gerdin, Viviann (c)

den 27 april Interpellation 2000/01:452 av Viviann Gerdin c till miljöminister Kjell Larsson om översvämningar Många jord- och skogsägare har drabbats hårt av de stora översvämningarna runtom i Värmland. Det finns på sina håll stora markområden som fortfarande står under vatten. Detta är ett stort problem miljömässigt

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: översvämningar

maxtaxa - lokal demokrati

Interpellation 2000/01:449 av Johansson, Kenneth (c)

den 27 april Interpellation 2000/01:449 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxa lokal demokrati Ganska snart kommer regeringens maxtaxa inom barnomsorgen att börja genomföras runtom i landets kommuner. Många kommuner känner sig mer eller mindre tvingade att genomföra regeringens förslag,

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

folkrörelsernas möjlighet till egenfinansiering

Interpellation 2000/01:438 av Sandström, Åke (c)

den 27 april Interpellation 2000/01:438 av Åke Sandström c till finansminister Bosse Ringholm om folkrörelsernas möjlighet till egenfinansiering Ideella organisationer erhåller olika former av ekonomiskt stöd från stat och kommun. Idrottsrörelsen är vår största och mest livskraftiga folkrörelse med mer än tre miljoner

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)