Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Åke Carnerö (KD)

Åke Carnerö (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Suppleant 2001-10-25 – 2001-12-11
  • Vice ordförande 1999-03-23 – 1999-09-13
  • Deputerad 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Deputerad 1995-10-26 – 1995-12-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet

Motion 1994/95:Fö13 av Åke Carnerö (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Fö13 av Åke Carnerö m.fl. kds med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet Värnandet om civilbefolkningen är en av huvuduppgifterna för totalförsvarets civila del enligt Försvarsbeslut 1992. Vid ett väpnat angrepp skall befolkningen värnas


Utskottsberedning: ---1995/96:FöU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

Motion 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kds med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Skrivelsen i sin helhet ger uttryck åt en viljeriktning inom detta område som är bra, och huvuddelen av åtgärdskatalogen är också helt riktig. Av särskilt värde är


Utskottsberedning: ----1994/95:JuU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Fördelning av medel från Sveriges lantbruksuniversitet

Motion 1994/95:Ub668 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub668 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kds Fördelning av medel från Sveriges lantbruksuniversitet Av ett anslag från Sveriges lantbruksuniversitet bekostas utbildning, forskning och försöksverksamhet samt djursjukvård. De övergripande målen för SLU är att genom utbildning, forskning och information


Utskottsberedning: -1994/95:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se