Allan Widman (L)

Allan Widman (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Liberalerna
Valkrets Malmö kommun, plats 122
Titel Advokat.
Född år 1964
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post allan.widman[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie
    • Försvarsutskottet

    • Ledamot
    • Konstitutionsutskottet

    • Suppleant
    • Arbetsmarknadsutskottet

    • Suppleant
    • Civilutskottet

    • Suppleant
    • Finansutskottet

    • Suppleant
    • Justitieutskottet

    • Suppleant
    • Kulturutskottet

    • Suppleant
    • Miljö- och jordbruksutskottet

    • Suppleant
    • Näringsutskottet

    • Suppleant
    • Socialförsäkringsutskottet

    • Suppleant
    • Skatteutskottet

    • Suppleant
    • Socialutskottet

    • Suppleant
    • Trafikutskottet

    • Suppleant
    • Utbildningsutskottet

    • Suppleant
    • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

    • Suppleant
    • EU-nämnden

    • Suppleant
    • Krigsdelegationen

    • Ledamot

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 2002-09-30 – 2022-09-26
    • Folkpartiet liberalerna

    • Vice gruppledare 2006-10-11 – 2012-09-16
    • Försvarsutskottet

    • Ledamot 2018-10-02 – 2022-09-26
    • Ordförande 2014-10-07 – 2018-09-24
    • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
    • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
    • Ledamot 2002-10-08 – 2006-09-21
    • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-01
    • Utrikesutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
    • Suppleant 2004-09-20 – 2006-10-02
    • Konstitutionsutskottet

    • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
    • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
    • Suppleant 2010-10-19 – 2014-09-29
    • Suppleant 2005-12-09 – 2006-10-02
    • Arbetsmarknadsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Civilutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Finansutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Justitieutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Kulturutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Miljö- och jordbruksutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Näringsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Socialförsäkringsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Skatteutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Socialutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Trafikutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Utbildningsutskottet

    • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
    • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

    • Suppleant 2020-11-10 – 2020-12-15
    • Suppleant 2020-03-26 – 2020-09-13
    • Suppleant 2019-11-14 – 2019-12-17
    • Suppleant 2019-05-09 – 2019-06-12
    • Suppleant 2018-11-15 – 2018-12-05
    • Deputerad 2018-05-15 – 2018-06-14
    • Vice ordförande 2017-11-14 – 2017-12-15
    • Deputerad 2017-05-02 – 2017-06-14
    • Vice ordförande 2016-11-15 – 2016-12-14
    • Deputerad 2016-04-12 – 2016-05-25
    • Vice ordförande 2015-11-17 – 2015-12-16
    • Ordförande 2015-05-19 – 2015-06-16
    • Deputerad 2015-04-14 – 2015-05-19
    • Vice ordförande 2014-11-20 – 2014-12-17
    • Suppleant 2014-04-15 – 2014-06-12
    • Deputerad 2013-11-26 – 2013-12-17
    • Deputerad 2013-04-23 – 2013-06-18
    • Deputerad 2013-02-21 – 2013-03-06
    • Deputerad 2011-11-24 – 2011-12-14
    • Suppleant 2011-09-20 – 2011-09-21
    • Deputerad 2011-06-16 – 2011-06-17
    • Deputerad 2011-03-31 – 2011-04-01
    • Deputerad 2010-11-23 – 2010-12-15
    • Deputerad 2010-02-04 – 2010-03-03
    • Deputerad 2009-11-12 – 2009-12-09
    • Deputerad 2009-02-12 – 2009-03-12
    • Deputerad 2008-11-20 – 2008-12-19
    • Deputerad 2007-10-18 – 2008-06-18
    • Deputerad 2007-03-22 – 2007-06-01
    • Deputerad 2006-10-10 – 2006-10-13
    • Deputerad 2006-05-18 – 2006-06-14
    • Deputerad 2005-11-22 – 2005-12-07
    • Deputerad 2004-10-19 – 2004-12-15
    • Deputerad 2004-05-11 – 2004-05-26
    • Deputerad 2004-02-05 – 2004-02-18
    • Deputerad 2002-12-03 – 2002-12-18
    • Bostadsutskottet

    • Suppleant 2002-10-15 – 2004-09-14
    • EU-nämnden

    • Suppleant 2020-03-18 –
    • Ordförande 2012-09-21 – 2014-10-07
    • Ledamot 2012-09-21 – 2012-09-21
    • Krigsdelegationen

    • Ledamot 2019-09-05 –
    • Ledamot 2006-10-17 – 2014-10-14
    • Riksbanksfullmäktige

    • Ledamot 2010-03-04 – 2014-10-14
    • Ledamotsrådet

    • Ledamot 2010-10-13 – 2012-09-26
    • Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

    • Ledamot 2010-11-17 – 2012-09-25
    • Valberedningen

    • Ledamot 2014-09-29 – 2018-09-24
    • Riksdagsstyrelsen

    • Ersättare 2006-10-10 – 2012-09-26
    • OSSE-delegationen

    • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-16
    • Utrikesnämnden

    • Suppleant 2006-10-10 – 2012-09-30

  • Uppdrag inom riksdag och regering

    Riksdagsledamot 02-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och 18-, ordförande 14-18. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04-11 och 13-18, vice ordförande 14, 15, 16 och 17, ordförande 15. Ledamot EU-nämnden 12, ordförande 12-14. Suppleant bostadsutskottet 02-04, utrikesutskottet 04-06, konstitutionsutskottet 05-06 och 10-. Ledamot krigsdelegationen 06-14 och 19-, rådet för ledamotsnära frågor 10-12, Riksbanksfullmäktige 10-14, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 05- och riksdagens valberedning 14-. Suppleant Utrikesnämnden 06-12, OSSE-delegationen 02-06, riksdagsstyrelsen 06-12. 2:e vice gruppledare Folkpartiet 06 och 10, 1:e vice gruppledare 06-12.
  • Föräldrar

    Rektorn Herbert Widman och läraren Ingrid Widman, f. Åhrberg.
  • Utbildning

    Gymnasieskola, ekonomisk linje, Malmö latin, slutår 82. Officershögskolan 88. Kapten i reserven. Jur kand., Lunds universitet 91. Advokat 00.
  • Anställningar

    Politisk sekreterare, Malmö kommun 91-93. Sakkunnig, Statsrådsberedningen 93-94. Tingsnotarie, Borås 95-97. Advokatbyrå 97-02.
  • Kommunala uppdrag

    Kommunfullmäktig, Malmö 91-96 och 98-02. Ersättare, kommunstyrelsen 94-95 och 98-02. Ledamot, skolstyrelsen 91-93. Fullmäktig, Sydvästra Skånes kommunalförbund 91-92. Stadsdelsfullmäktig, Södra Innerstaden Malmö 97-98. Ledamot, kommunalförbundet Malmöhus läns kollektivtrafik 91-93.
  • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

    Ordförande, Folkpartiet i Malmö.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Information om fördyringar rörande stridsflygförmågan

Skriftlig fråga 2020/21:775 av Allan Widman (L)

Fråga 2020/21:775 Information om fördyringar rörande stridsflygförmågan av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Jag vill fråga försvarsminister Peter Hultqvist: Fick Försvarsdepartementet, före totalförsvarspropositionens överlämnande till riksdagen, underlag från Försvarsmakten eller FMV med information

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:775 av Allan Widman (L) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering på miniminivå och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU11

Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3769 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Motion 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. L med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur samordningen kan stärkas efter nekad sjukskrivning


Utskottsberedning: 2020/21:SfU10

Motion 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 81 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se