Amanda Lind (MP)

Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister

Parti Miljöpartiet
Titel Leg. psykolog.
Född år 1980

Aktuella uppdrag

  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister

  • Miljöpartiet

  • Partisekreterare 2016-05-14 – 2019-01-21
  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister 2019-01-21 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 20 februari 2020 Frågestund
Interpellationsdebatt 2019/20:320 av Saila Quicklund (M) 20 februari 2020 Statens idrottspolitiska mål
Interpellationsdebatt 2019/20:279 av Jonas Andersson i Linköping (SD) 4 februari 2020 Svensk filmindustri
Interpellationsdebatt 2019/20:245 av Lotta Finstorp (M) 23 januari 2020 Nationalmuseum

Motverkande av antisemitism samt främjande av judiskt liv

Svar på skriftlig fråga 2019/20:907 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/ 00177/CSM Synpunkter lämnas till Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:907 av Marcus Jonsson KD Motverkande av antisemitism samt främjande av judiskt liv Marcus Jonsson har frågat mig om regeringen avser att tillsätta en expertgrupp

Svarsdatum: 2020-02-19 Frågeställare: Marcus Jonsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:907 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Statens idrottspolitiska mål

Svar på skriftlig fråga 2019/20:877 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/ 00157/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:877 av Saila Quicklund M Statens idrottspolitiska mål Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av utvärderingen av statens idrottspolitiska

Svarsdatum: 2020-02-12 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:877 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Sydsamiska mötesplatser för unga

Svar på skriftlig fråga 2019/20:859 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/ 00129/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:859 av Cassandra Sundin SD Sydsamiska mötesplatser för unga Cassandra Sundin har frågat mig om regeringen avser att arbeta för att möjliggöra fler sydsamiska mötesplatser

Svarsdatum: 2020-02-12 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:859 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se