Anders Larsson (C)

Anders Larsson (C)

Tidigare ersättare

Parti Centerpartiet
Valkrets Örebro län
Född år 1953

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-11-20

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2005-04-18 – 2005-11-20
  • Ersättare 2003-05-05 – 2003-12-19
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2003-05-05 – 2003-12-19
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2005-04-18 – 2005-11-20
  • Suppleant 2003-05-05 – 2003-12-19
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2005-04-18 – 2005-11-20

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommen med förslag på hur den nuvarande diskrimineringslagstiftningen skulle kunna breddas och vidgas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en diskrimineringslagstiftning som gäller alla människor i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Bolagsverkets kontrollrutiner

Skriftlig fråga 2005/06:200 av Larsson, Anders (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:200 av Anders Larsson c till justitieminister Thomas Bodström s Bolagsverkets kontrollrutiner I fristående granskning och uppföljning av Bolagsverkets hantering vid adressändring och ändring av bolagets styrelse har återigen konstaterats att allvarliga brister synes föreligga i verkets

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Bolagsverkets kontrollrutiner

Skriftlig fråga 2005/06:199 av Larsson, Anders (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:199 av Anders Larsson c till näringsminister Thomas Östros s Bolagsverkets kontrollrutiner I fristående granskning och uppföljning av Bolagsverkets hantering vid adressändring och ändring av bolagets styrelse har återigen konstaterats att allvarliga brister synes föreligga i verkets

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se