Ardalan Shekarabi (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 87
Född år 1978

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Socialdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-01-01 – 2014-10-02
  • Ledig 2013-11-04 – 2013-12-31
  • Ordinarie 2013-04-15 – 2013-11-03
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2013-04-15 – 2014-09-29
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2019-10-01
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 13-. Suppleant finansutskottet 13-14. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003-191001 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Hassan Shekarabi och Sajadi Sahra.
 • Utbildning

  Juristexamen och journalistutbildning.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt 15-.
 • Litteratur

  Vinst och den offentliga tjänstemarknaden - en rättslig analys (12).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1474 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02754/UR Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith MP Situationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att kollektivtrafiklagen efterlevs och inte undanträngs

Svarsdatum: 2016-08-15 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1474 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 42 kB)

Förvaltningsetik och revision

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1449 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02715/ESA Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1449 av Peter Persson S Förvaltningsetik och revision Peter Persson har frågat mig genom vilka åtgärder jag vill säkerställa statsförvaltningens moraliska kompass och återge förtroendevalda inflytande över myndigheterna så

Svarsdatum: 2016-07-26 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1449 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1428 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02613/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard M om Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning Maria Malmer Stenergard har frågat mig varför regeringen inte beaktat Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning. Maria Malmer

Svarsdatum: 2016-07-18 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1428 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se