Arne Jansson (NYD)

Arne Jansson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-12-10 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-11-08 – 1991-12-09
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 1993-03-18 – 1994-10-02
  • Suppleant 1992-01-16 – 1993-03-17
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1992-04-01 – 1994-10-02
  • Suppleant 1991-11-08 – 1991-12-09
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1991-11-08 – 1991-12-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1992-01-16 – 1993-03-18
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1992-10-20 – 1993-04-23

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

Motion 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vår huvudinvändning mot förslaget är att man vill ändra det hittillsvarande kedjebrevssystemet ATP till ett annat system som fortfarande till 88 procent är ett fördelningssystem


Utskottsberedning: -----------1993/94:SfU24
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

Motion 1993/94:Sf50 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf50 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Ny demokrati har i motioner presenterat förslag om förändringar i studiestödssystemet. Bl a har föreslagits ett samordnat vuxenstudiestöd. Av propositionen framgår att studiestödssystemet


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningssystemet för vuxentandvård

Motion 1993/94:Sf46 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf46 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningsystemet för vuxentandvård Nyligen behandlade riksdagen socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av propositionen Förändrat ersättningssystem för vuxentandvården 1993/94:SfU10Utskottet påpekade att såväl


Utskottsberedning: -----------1993/94:SfU18
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.