Birger Hagård (M)

Född år 1932
Avliden den 13 december 2013

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1986-10-07 – 1991-09-29
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Suppleant 1982-10-04 – 1984-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-12-01
  • Ordförande 1993-11-24 – 1994-10-03
  • Ledamot 1992-04-09 – 1993-11-23
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 1991-12-18 – 1998-12-01
  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-12-17
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1995-10-05 – 1998-10-05
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1988/89:90 om

Motion 1988/89:Ub28 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub28 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:90 om ingenjörsutbildning Inledning Propositionens förslag om ny ingenjörsutbildning ansluter sig i sina huvuddrag väl till de synpunkter som moderata samlingspartiet


Utskottsberedning: ---------1988/89:UbU30
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub28 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m) (pdf, 128 kB)

Budgetfrågor rörande utbildningen

Motion 1988/89:Ub834 av Ann-Cathrine Haglund m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub834 av Ann-Cathrine Haglund m. fl. m Budgetfrågor rörande utbildningen Inledning I vår partimotion om utbildningspolitiken redovisas den inriktning vi vill ge ett reformprogram för grundskolan, gymnasieskolan och den högre


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------1988/89:UbU11 1988/89:UbU12 1988/89:UbU13 1988/89:UbU15 1988/89:UbU16 1988/89:UbU17 1988/89:UbU18 1988/89:UbU20 1988/89:UbU21 1988/89:UbU22 1988/89:UbU24 1988/89:UbU25
Riksdagsbeslut (98 yrkanden): , , 51 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub834 av Ann-Cathrine Haglund m. fl. (m) (pdf, 371 kB)

Professors namn

Motion 1988/89:Ub750 av Birger Hagård och Göran Allmér (båda m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub750 av Birger Hagård och Göran Allmér båda m Professors namn Antalet ordinarie professurer för kompetenta och välmeriterade akademiska lärare och forskare är begränsat. Många kan inte få en välförtjänt befordran, kanske för


Utskottsberedning: -1988/89:UbU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub750 av Birger Hagård och Göran Allmér (båda m) (pdf, 81 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se