Björn von Sydow (S)

Björn von Sydow (S)

Tillgänglig ersättare

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel Docent.
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2018-09-24

  • Riksdagsledamot

  • Talman 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Ledig 1996-03-23 – 2006-10-02
  • Ordinarie 1995-10-10 – 1996-03-22
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1994-10-08 – 1995-10-09
  • Konstitutionsutskottet

  • Vice ordförande 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Ledamot 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-03-22
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2012-09-30
  • Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

  • Ordförande 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Ledamot 2014-10-28 – 2014-11-05
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 2010-11-01 – 2010-11-01
  • Vice ordförande 2006-12-06 – 2014-11-01
  • Ledamot 2006-11-01 – 2006-12-05
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 2010-04-23 – 2015-02-18
  • Ledamot 1994-12-21 – 1996-04-14
  • Suppleant 1994-11-16 – 1994-12-20
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-10-01 – 2018-09-24
  • Ledamot 2002-10-24 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-24 – 2006-10-02
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1995-11-08 – 1996-07-09
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 1996-03-22 – 1997-01-31
  • Försvarsdepartementet

  • Försvarsminister 1997-02-01 – 2002-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94- (statsrådsersättare 941008-951009), talman 02-06. Ledamot konstitutionsutskottet 94-96 och 12-14 och vice ordförande 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-12. Ledamot Valprövningsnämnden 94-96 och 10-15, krigsdelegationen 98-06 och 12-, Utrikesnämnden 02-06, riksdagsstyrelsen 02-06, Europarådets svenska delegation 06-14, vice ordförande 06-14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14 och ordförande 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 95-96 och Valprövningsnämnden 94. Ordförande, Riksdagens utrikespolitiska klubb 11-15. Styrelseledamot riksdagens baltiska nätverk 15-. Statsråd (handelsminister), Närings- och handelsdepartementet 960322-970131. Statsråd och chef (försvarsminister), Försvarsdepartementet 970201-020930.
 • Föräldrar

  Redaktören Bengt Sköldenberg och byrådirektören Tullia von Sydow.
 • Utbildning

  Fil.kand., Stockholms universitet 69. Fil.dr. och docent i statskunskap, Linköpings universitet 78.
 • Anställningar

  Vikarierande universitetslektor 69-71. Sekreterare till Tage Erlander 70-74. Universitetslektor, Stockholms universitet 78-88 och 92-07. Prefekt, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan i Stockholm 82-88. Redaktör, tidskriften Tiden 83-89. Planeringschef, Statsrådsberedningen 88-91.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Verkställande ledamot, Forskningsberedningen 88-91. Ledamot, Industriella och tekniska rådet 88-91 och Fri- och rättighetskommittén 93-94. Styrelseledamot, Centralförbundet för socialt arbete, ordförande 87-94. Särskild utredare med uppdrag att utreda frågorna om direkta val av styrelser i allmänna pensionsfonder 84-86. Ordförande, Vetenskapsrådets styrelse 07-09. Ordförande, Miljövårdsberedningen 94-96, EU 96-kommittén 95-96 och Rikskommittén Sveriges Nationaldag 02-06. Chair Political Affairs Committee (Europarådets parlamentariska församling) 10-11 och 13. Ordförande, Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciencies 10-13. Ledamot, mediegrundlagskommittén 14-16. Särskild utredare, forskning och utveckling på försvarsområdet 15-16. Ledamot, Future Earth 16-. Ordförande, Försvarsberedningen 17-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Solna 79-96. Ledamot, kommunstyrelsen 83-94. Ledamot, sociala distriktsnämnden 77-82, vice ordförande 80-82. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden 83-91. 2:e vice ordförande, socialnämnden 92-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Solna arbetarekommun 83-00. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholms läns distrikt, ledamot verkställande utskottet 87-94. Ordförande, Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg 73-76. Ordförande, Sigtuna arbetarekommun 13-15. Ordförande, Letterstedska föreningen 13-.
 • Litteratur

  Socialismen inför verkligheten (76, efterskrift tillsammans med Tage Erlander), Kan vi lita på politikerna? - Offentlig och intern politik i socialdemokratins ledning 1955-1960 (78), Pedagogiska nämnden i svenskt statsliv (81), Vägen till enkammarriksdagen - Demokratisk författningspolitik i Sverige 1944-1968 (89), Parlamentarismens utveckling (90), Att vara med på riktigt - En politisk essä (93), Parlamentarismen i Sverige, utveckling och utformning till 1945 (97), Sverige och säkerheten inför 2000-talet (99), 1809 års författningsverk - Vad kan vi lära för framtiden? Maktbalans och kontrollmakt, 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv (09), För Sveriges säkerhet - Därför ska vi ha ett försvar, grundlagarna och försvaret (12), Fritt ord 250 år - Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland, ett levande arv från 1766 (16, tillsammans med andra) samt uppsatser om bl.a. forsknings-, författnings-, försvars- och säkerhetspolitik.
 • Bostadsort

  Sigtuna

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Apotekets marknadsandelar

Interpellation 2012/13:372 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 10 april Interpellation 2012/13:372 Apotekets marknadsandelar av Ingela Nylund Watz S till socialminister Göran Hägglund KD Den 1 juli 2010 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Vid avregleringen bestämdes att det fortsatt statliga bolaget Apoteket AB inte ska ha en marknadsandel som översteg den man hade

Inlämnad: 2013-04-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Apotekets marknadsandelar

Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg

Interpellation 2010/11:22 av von Sydow, Björn (S)

den 28 oktober Interpellation 2010/11:22 Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg av Björn von Sydow S till försvarsminister Sten Tolgfors M Regeringen beslutade 2008 att lägga ned Statens räddningsverk, och den nyinrättade Avvecklingsmyndigheten började sitt avvecklingsuppdrag

Inlämnad: 2010-10-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se