Bo Lundgren (M)

Bo Lundgren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel civilekonom
Född år 1947

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2004-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2004-09-30
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Ordinarie 1982-12-13 – 1991-10-04
  • Ledig 1982-11-13 – 1982-12-12
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1982-11-12
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2003-11-24 – 2004-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Ledamot 1979-10-01 – 1988-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Suppleant 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1978-10-03 – 1979-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1999-09-23
  • Suppleant 1994-10-25 – 1998-10-04
  • Suppleant 1987-10-06 – 1988-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2003-10-26
  • Ledamot 1997-09-23 – 1998-10-05
  • Valberedningen

  • Ledamot 1998-10-05 – 1999-11-03
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 1999-09-23 – 2003-10-26
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2002-10-15 – 2003-10-17
  • Suppleant 1999-09-14 – 2002-09-30
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

Motion 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk47 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2003/04:169. Bakgrund Moderaterna har i en tidigare motion föreslagit att riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2004/05:SkU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.

Motion 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk28 av Lennart Hedquist m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avskaffa förmögenhetsskatten fr.o.m. 2005 års taxering med hänvisning till vad som anfördes i motion 2003/04:Sk299 och


Utskottsberedning: 2003/04:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.