Carl Fredrik Graf (M)

Carl Fredrik Graf (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel marknadschef
Född år 1959

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1990-03-19 – 1990-05-13
  • Skatteutskottet

  • Vice ordförande 1999-09-23 – 2002-09-29
  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-09-23
  • Ledamot 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1990-03-19 – 1990-05-13
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1990-03-19 – 1990-05-13
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1999-11-23 – 2002-09-30
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2000-07-01 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2000/01:NU9 20 april 2001 Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

Utbyggnad av västkustbanan

Motion 1991/92:T526 av Ivar Franzén m.fl. (c, s, fp, m, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:T526 av Ivar Franzén m.fl. c, s, m, fp, kds, nyd Utbyggnad av västkustbanan Västkustbanan är Sveriges mest belastade enkelspåriga järnväg och det är mycket angeläget att den snabbt byggs ut till dubbelspår. Hittills har endast ca 80 km dubbelspår byggts ut på sträckan Göteborg-Malmö som


Utskottsberedning: -1991/92:TU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Bekämpandet av smittosam bisjukdom

Motion 1991/92:Jo220 av Ingvar Eriksson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1991/92:Jo220 av Ingvar Eriksson m.fl. m, c Bekämpandet av smittosam bisjukdom Våren 1991 påträffades bisamhällen smittade med kvalstret Varroa Jacobsoni, en allvarlig och hotande smittosam bisjukdom som slagit ut många biodlingar över hela världen. Angreppet av sjukdomen var begränsat till


Utskottsberedning: -1991/92:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Yrkesofficerares pensionsålder

Motion 1991/92:Fö309 av Carl Fredrik Graf (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fö309 av Carl Fredrik Graf m Yrkesofficerares pensionsålder För närvarande pågår diskussioner kring det militära försvarets framtida utformning. Den minskade krigsorganisation som blir följden av de strukturförändringar, som kommer att äga rum inom den närmaste planeringsperioden, innebär


Utskottsberedning: -1991/92:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se