Charlotta L Bjälkebring (V)

Charlotta L Bjälkebring (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel fritidsledare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Remissdebatt: Remissdebatt
Remissdebatt 22 mars 2002 Remissdebatt
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)
Debatt om förslag 2001/02:KRU1 30 november 2001 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)
Stillbild från Debatt om förslag: Social ekonomi
Debatt om förslag 2001/02:KRU4 24 oktober 2001 Social ekonomi
Stillbild från Debatt om förslag: Spel och lotterier
Debatt om förslag 2001/02:KRU3 24 oktober 2001 Spel och lotterier
Stillbild från Debatt om förslag: Ungdomspolitik m.m.
Debatt om förslag 2001/02:KRU2 24 oktober 2001 Ungdomspolitik m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa
Debatt om förslag 2000/01:UU9 11 juni 2001 Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

Motion 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:L21 av Tasso Stafilidis m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den prövning som skall göras av adoptanter inte skall ställa krav på att det skall finnas kvinnliga och manliga förebilder utanför adoptionsrelationen


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Motion 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:K59 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 3 kap. 19 kommunallagen så att kommuner och landsting åläggs att i upphandlingen kräva tillgång till


Utskottsberedning: 2001/02:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

Motion 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:K52 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av möjligheterna till internationell rättslig hjälp inom det tryck- och


Utskottsberedning: 2001/02:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.