Charlotta L Bjälkebring (V)

Charlotta L Bjälkebring (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel fritidsledare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004

Motion 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen föreslår att en statlig ekonomisk garanti för genomförande av de olympiska sommarspelen i Stockholms kommun år 2004 utställs. Vänsterpartiet


Utskottsberedning: --1995/96:KrU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik

Motion 1995/96:T56 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:T56 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik I tidigare motioner från Vänsterpartiet om informationsteknik IT har vi beskrivit tekniken och betonat den snabba utvecklingen. Regeringen har i propositionen


Utskottsberedning: -----------------1995/96:TU19
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården

Motion 1995/96:So21 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:So21 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tilllsyn över hälso- och sjukvården Vänsterpartiet tillstyrker i allt väsentligt innehållet i regeringens proposition om en förstärkning av tillsynen av hälso- och sjukvården. Vi noterar också att propositionen


Utskottsberedning: ---1995/96:SoU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.