Charlotta L Bjälkebring (V)

Charlotta L Bjälkebring (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel fritidsledare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar

Motion 2000/01:So44 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s)

Motion till riksdagen 2000/01:So44 av Stafilidis, Tasso v med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motinen om åldersgräns och övriga villkor för manlig omskärelse som ej är medicinskt motiverad. Motivering Det är glädjande


Utskottsberedning: --2000/01:SoU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen

Motion 2000/01:L3 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:L3 av Linderborg, Tanja v med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betalningsanmärkning efter avslutad skuldsanering.


Utskottsberedning: -2000/01:LU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Sexualitet och njutning

Motion 2000/01:Ub821 av Tasso Stafilidis (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub821 av Bjälkebring, Charlotta L v Sexualitet och njutning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en referensgrupp får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag för sex och samlevnad. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:KrU2 2000/01:KU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU12 2000/01:SoU18 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.