Charlotta L Bjälkebring (V)

Charlotta L Bjälkebring (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel fritidsledare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2001/02:KRU4 24 oktober 2001 Social ekonomi
Interpellationsdebatt 2000/01:361 av L Bjälkebring, Charlotta (v) 14 maj 2001 policy för spelfrågor
Debatt om förslag 2000/01:JuU13 4 april 2001 Unga lagöverträdare

med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004

Motion 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen föreslår att en statlig ekonomisk garanti för genomförande av de olympiska sommarspelen i Stockholms kommun år 2004 utställs. Vänsterpartiet


Utskottsberedning: --1995/96:KrU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik

Motion 1995/96:T56 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:T56 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik I tidigare motioner från Vänsterpartiet om informationsteknik IT har vi beskrivit tekniken och betonat den snabba utvecklingen. Regeringen har i propositionen


Utskottsberedning: -----------------1995/96:TU19
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården

Motion 1995/96:So21 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:So21 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tilllsyn över hälso- och sjukvården Vänsterpartiet tillstyrker i allt väsentligt innehållet i regeringens proposition om en förstärkning av tillsynen av hälso- och sjukvården. Vi noterar också att propositionen


Utskottsberedning: ---1995/96:SoU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se