Charlotta L Bjälkebring (V)

Charlotta L Bjälkebring (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel fritidsledare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2001/02:KRU4 24 oktober 2001 Social ekonomi
Interpellationsdebatt 2000/01:361 av L Bjälkebring, Charlotta (v) 14 maj 2001 policy för spelfrågor
Debatt om förslag 2000/01:JuU13 4 april 2001 Unga lagöverträdare

med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar

Motion 2000/01:So44 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s)

Motion till riksdagen 2000/01:So44 av Stafilidis, Tasso v med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motinen om åldersgräns och övriga villkor för manlig omskärelse som ej är medicinskt motiverad. Motivering Det är glädjande


Utskottsberedning: --2000/01:SoU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen

Motion 2000/01:L3 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:L3 av Linderborg, Tanja v med anledning av förs. 2000/01:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpning av skuldsaneringslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betalningsanmärkning efter avslutad skuldsanering.


Utskottsberedning: -2000/01:LU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Sexualitet och njutning

Motion 2000/01:Ub821 av Tasso Stafilidis (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub821 av Bjälkebring, Charlotta L v Sexualitet och njutning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en referensgrupp får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag för sex och samlevnad. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:KrU2 2000/01:KU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU12 2000/01:SoU18 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se