Charlotte Cederschiöld (M)

Charlotte Cederschiöld (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.kand.näringspol.sekr.
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2009-07-14

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1995-01-10 – 1995-10-10
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1995-01-09
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1987-04-29 – 1987-06-02
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2004-07-20 – 2009-07-14
  • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-01-15
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-01-15
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

Motion 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny marknadsföringslag som ersätter 1975 års marknadsföringslag. Den nya lagen syftar till att främja konsumenternas och näringsidkarnas intresse


Utskottsberedning: -1994/95:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m.

Motion 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m. I propositionen lägger regeringen fram förslag till lagändringar i syfte att uppfylla två direktiv som omfattas av EES-avtalet. Vi delar i stort den uppfattning som


Utskottsberedning: -1994/95:LU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag

Motion 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag När den nu gällande lagen om fastighetsmäklare tillkom var förhoppningarna att den skulle bli ett effektivt instrument för att sanera fastighetsmäklarbranschen och att den skulle ge ett tillfredsställande


Utskottsberedning: -1994/95:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.