Christel Anderberg (M)

Christel Anderberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Dalarnas län
Titel chefsåklagare, JK
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2001-09-18
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-03-21
  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Ledamot 2001-09-18 – 2002-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Besvärsnämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2001/02:MJU2 10 december 2001 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar
Interpellationsdebatt 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd) 15 maj 2001 Bostadsdelegationens verksamhet
Interpellationsdebatt 2000/01:280 av Anderberg, Christel (m) 13 mars 2001 sekretessen i brottmål

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:193 Sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna

Motion 1992/93:Sf32 av Sigge Godin m.fl. (fp, m)

Motion till riksdagen 1992/93:Sf32 av Sigge Godin m.fl. fp, m med anledning av prop. 1992/93:193 Sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna Inledning I propositionen anges att försäkringskassorna är i behov av ett förbättrat ADB-stöd såväl för rationalisering av den löpande ärendehandläggningen som


Utskottsberedning: ----1992/93:SfU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:216 Prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål

Motion 1992/93:Ju31 av Christel Anderberg (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju31 av Christel Anderberg m med anledning av prop. 1992/93:216 Prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål I propositionen föreslås ett antal åtgärder i syfte att komma till rätta med den alltmer besvärande ökningen av hovrätternas målbalanser. Bland annat vill regeringen


Utskottsberedning: -1992/93:JuU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Utvärdering av energiskatterna

Motion 1992/93:Sk648 av Birgitta Hambraeus m.fl. (c, kds, m)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk648 av Birgitta Hambraeus m.fl. c, m, kds Utvärdering av energiskatterna Sverige håller på att övergå till kretsloppssamhället, där vi huvudsakligen kommer att lita till en allt effektivare användning av förnybara resurser. Statens roll är att genom lagar, skatter och stimulanser göra


Utskottsberedning: -1992/93:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se