Christer Lindblom (FP)

Christer Lindblom (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel tandläkare
Född år 1944

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
    • Utbildningsutskottet

    • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

Motion 1993/94:A81 av Charlotte Branting m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A81 av Charlotte Branting m.fl. fp med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Det är mycket glädjande att regeringen nu lagt fram en proposition om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Folkpartiet liberalerna har länge arbetat


Utskottsberedning: --1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Högskoleutbildning utanför högskoleorterna

Motion 1993/94:Ub657 av Christer Lindblom m.fl. (fp, c, s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub657 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, c Högskoleutbildning utanför högskoleorterna I högskolelagen fastslås att i grundläggande högskoleutbildning ingår även fortbildning och vidareutbildning. I det nya ersättningssystemet från staten till högskolan ingår två komponenter, dels studentpeng


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Avskiljande av studerande från högskoleutbildning

Motion 1993/94:Ub604 av Christer Lindblom (fp) och Ulf Melin (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub604 av Christer Lindblom och Ulf Melin fp, m Avskiljande av studerande från högskoleutbildning Frågor om avskiljande av studenter från studierna prövas av en för högskolan gemensam nämnd. Förutsättningarna för avskiljande regleras i högskolelagen 1992:14344 kap 6 där det framgår att


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.