Erik Arthur Egervärn (C)

Erik Arthur Egervärn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel fil.kand.,adjunkt
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1982-04-19 – 1982-05-19
  • Ordinarie 1981-11-01 – 1981-11-30
  • Ordinarie 1981-03-10 – 1981-04-10
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-10-15 – 1992-11-19
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-15 – 1992-11-19
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1998-12-18 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-05-31 – 2002-06-12
  • Suppleant 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Suppleant 1999-03-23 – 1999-09-13
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Suppleant 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1992-10-15 – 1992-11-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

Motion 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan I propositionen föreslås att kommunerna under en femårig försöksperiod får överlåta ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger på styrelsen för utbildning eller


Utskottsberedning: --1995/96:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m m. I propositionen föreslås att en försöksverksamhet med en ny kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå inleds under 1996. Försöket ska omfatta 1 700 nybörjarplatser. Utbildningen


Utskottsberedning: -----1995/96:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien

Motion 1995/96:U16 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1995/96:U16 av Erik Arthur Egervärn c med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien I propositionen 1995/96:113 föreslår regeringen att riksdagen medger att Sverige ställer en väpnad styrka om högst 870 personer till förfogande som en multinationell fredsstyrka,


Utskottsberedning: -1995/96:UU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.