Erik Arthur Egervärn (C)

Erik Arthur Egervärn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel fil.kand.,adjunkt
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1982-04-19 – 1982-05-19
  • Ordinarie 1981-11-01 – 1981-11-30
  • Ordinarie 1981-03-10 – 1981-04-10
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-10-15 – 1992-11-19
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-15 – 1992-11-19
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1998-12-18 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-05-31 – 2002-06-12
  • Suppleant 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Suppleant 1999-03-23 – 1999-09-13
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Suppleant 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1992-10-15 – 1992-11-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass

Motion 1998/99:Ub5 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub5 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass Genomförandet av förskoleklassen innebar ett viktigt steg mot en sammanhållen tioårig grundskola. Centerpartiet välkomnade därför läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och


Utskottsberedning: ------1998/99:UbU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

Motion 1998/99:K13 av Lennart Fridén (m) och Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K13 av Lennart Fridén och Erik Arthur Egervärn s med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet framlade i sitt betänkande SOU 1997:43 ett förslag till utformning


Utskottsberedning: -1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

väg 989

Skriftlig fråga 1998/99:665 av Arthur Egervärn, Erik (c)

Fråga 1998/99:665 av Erik Arthur Egervärn c till näringsministern om väg 989 den 27 maj Ända sedan kommunsammanläggningen 1974 har invånarna i f.d. Fjällsjö kommun väntat på den utlovade upprustningen av väg 989. Fjällsjö-Baskebygden saknar fortfarande år 1999 en acceptabel vägstandard till centralorten Strömsund.

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.