Erik Arthur Egervärn (C)

Erik Arthur Egervärn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel fil.kand.,adjunkt
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1982-04-19 – 1982-05-19
  • Ordinarie 1981-11-01 – 1981-11-30
  • Ordinarie 1981-03-10 – 1981-04-10
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-10-15 – 1992-11-19
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-15 – 1992-11-19
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1998-12-18 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-05-31 – 2002-06-12
  • Suppleant 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Suppleant 1999-03-23 – 1999-09-13
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Suppleant 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1992-10-15 – 1992-11-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet

Motion 1999/2000:A11 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A11 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet Centerpartiet delar regeringens uppfattning om att det ska finnas en generös föräldraförsäkring, med tydliga rättigheter för båda föräldrarna att ta ut ledighet, både i samband med att ett barn


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning

Motion 1999/2000:A9 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A9 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Behovet av en bättre lönebildning Sveriges framtida välstånd och möjligheterna att upprätthålla de trygghetssystem som kännetecknar välfärdssamhället är avhängigt våra företags möjligheter


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

decentraliserad tingsrättsorganisation

Interpellation 1999/2000:180 av Egervärn, Erik Arthur (c)

den 23 december Interpellation 1999/2000:180 av Erik Arthur Egervärn c till justitieminister Laila Freivalds om decentraliserad tingsrättsorganisation Samhället blir alltmer komplext och sammansatt. Behoven av specialisering och kompetenshöjning gör sig allt starkare gällande inom olika samhällssektorer. Den ökade

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.