Erik Holmkvist (M)

Erik Holmkvist (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel företagare
Född år 1929

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-09-30
    • Bostadsutskottet

    • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti

Motion 1990/91:Bo76 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Bo76 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti Lagförslaget bygger på det förslag om entreprenadgarantilag som under våren 1990 lades fram av bostadsdepartementets arbetsgrupp för frågor som rör s.k. sjuka hus. Arbetsgruppen förordade


Utskottsberedning: --1990/91:BoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition 1. Inledning Den ekonomiska politik som de socialdemokratiska regeringarna har fört sedan 1982 har lett till att arbetslösheten


Utskottsberedning: ----1990/91:FiU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:146 Ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.

Motion 1990/91:Bo72 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Bo72 av Knut Billing m.fl. m med anledning av proposition 1990/91:146 om ändring i plan- och bygglagen 1987/10m.m. I propositionen föreslås vissa förändringar i plan- och bygglagen PBL m.m. Vi kommer nedan att redovisa i vilka avseenden vi har en från propositionen avvikande uppfattning.


Utskottsberedning: -----1990/91:BoU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.