Erling Wälivaara (KD)

Erling Wälivaara (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Norrbottens län
Titel ingenjör
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-04-22 – 2006-10-02
  • Ledig 2003-02-03 – 2003-04-21
  • Ordinarie 1998-10-05 – 2003-02-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Suppleant 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Suppleant 2004-05-11 – 2004-05-26
  • Ordförande 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Suppleant 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Suppleant 2002-12-03 – 2002-12-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 8 juni 2006 Frågestund
Interpellationsdebatt 2005/06:323 av Wälivaara, Erling (kd) 8 maj 2006 Försvarsmaktens subarktiska förmåga
Debatt om förslag 2005/06:FöU3 8 mars 2006 Transport av farligt gods
Frågestund 22 september 2005 Frågestund

med anledning av skr. 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005

Motion 2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning Kristdemokrater lade grunden till EU 2 4 Klimat 3 5 Unionens utvecklingspolitik 4 6 Förenklade regler för att söka EU-bidrag 5 7 Lissabonstrategin 5 8 Konstitutionella fördraget 6 9 Jordbruk 7 9.1 Reform av marknaden för


Utskottsberedning: 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 78 kB)

med anledning av prop. 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen

Motion 2005/06:Fö1

2005/06 mnr: Fö1 pnr: c747 Motion till riksdagen 2005/06:Fö1 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd med anledning av prop. 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen 2005/06 Fö1 Förslag till riksdagsbeslut 2005/06 Fö1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att


Utskottsberedning: 2005/06:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Fö1 (doc, 62 kB)

med anledning av prop. 2005/06:51 Transport av farligt gods

Motion 2005/06:Fö2 av Allan Widman m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt tillsynsansvar för Tullverket. Motivering Tillsynsansvaret för farligt gods har sedan tidigare varit fördelat på en rad statliga myndigheter. Propositionens genomgång av antalet tillsyner de senaste åren


Utskottsberedning: 2005/06:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fö2 av Allan Widman m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 40 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se