Eva Nordmark (S)

Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel studerande
Född år 1971

Aktuella uppdrag

  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1997-05-01 – 1998-10-05
  • Ledig 1996-09-18 – 1997-04-30
  • Ordinarie 1995-10-10 – 1996-09-17
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1995-11-08 – 1996-10-23
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2019-09-10 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 95-98 (ersättare 950110-951009). Suppleant lagutskottet 95-96 och 97-98 samt socialutskottet 95-96 och 97-98. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 95-96. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 190910-.
 • Föräldrar

  Ulf Sellin och Birgitta Persson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Hermelinsskolan, Luleå 88-90. Statskunskap, Luleå tekniska universitet 92-94.
 • Anställningar

  Verksamhetschef vid SKTF-centret i Luleå 99-04. Ansvarig för den regionala fackliga verksamheten i Norrbotten och Västerbotten. Personal- och ekonomiansvarig.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Framtidskommissionen 11-13. Ordförande i LTU, Luleå tekniska universitet 13-19. Styrelseledamot, Samhall 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Luleå, 92-99. Ledamot, kommunstyrelsen, Luleå 95-97, ersättare 99. Ersättare, kommunstyrelsens arbetsutskott 95-97. Ledamot, fritidsnämnden 92-94. Ledamot, byggnadsnämnden 95-98. Ledamot, Norrbottens kommuner 95-02.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Norrbotten 92-95. Förbundsstyrelseledamot, SSU 93-95. Ordförande, TCO-rådet Norrbotten 01-04. Styrelseledamot, Folksam Liv 05-06. Förbundsordförande, SKTF 04-11. Ordförande, TCO 11-19.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2019/20:AU13 3 juni 2020 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
Frågestund 28 maj 2020 Frågestund
Interpellationsdebatt 2019/20:396 av Désirée Pethrus (KD) 25 maj 2020 Arbetsmiljöarbetet under coronakrisen
Frågestund 23 april 2020 Frågestund

Rätten till dansk a-kassa för svenska SAS-anställda

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1822 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2020/01624/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1822 av Boriana Åberg M Rätten till dansk a-kassa för svenska SAS-anställda Boriana Åberg har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1822 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Extratjänster och företagsklimatet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1813 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2019/20:1813 av Lars Beckman M Extratjänster och företagsklimatet Lars Beckman har frågat näringsministern vilka åtgärder ministern avser att vidta på kort och lång sikt inom sitt ansvarsområde för att säkerställa att företagsklimatet i Sverige inte försämras på grund av att kommuner missbrukar systemet med

Svarsdatum: 2020-07-28 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1813 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 87 kB)

Felaktigt nyttjande av statliga stöd

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1809 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2020/01605/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1809 av Björn Söder SD Felaktigt nyttjande av statliga stöd Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar mot de kommuner som utnyttjar statliga stöd på detta sätt. Extratjänster är ett särskilt anställningsstöd,

Svarsdatum: 2020-07-28 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1809 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se