Eva Nordmark (S)

Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel studerande
Född år 1971

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1997-05-01 – 1998-10-05
  • Ledig 1996-09-18 – 1997-04-30
  • Ordinarie 1995-10-10 – 1996-09-17
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1997-05-07 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1995-11-08 – 1996-10-23
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2019-09-10 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 95-98 (ersättare 950110-951009). Suppleant lagutskottet 95-96 och 97-98 samt socialutskottet 95-96 och 97-98. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 95-96. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 190910-.
 • Föräldrar

  Ulf Sellin och Birgitta Persson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Hermelinsskolan, Luleå 88-90. Statskunskap, Luleå tekniska universitet 92-94.
 • Anställningar

  Verksamhetschef vid SKTF-centret i Luleå 99-04. Ansvarig för den regionala fackliga verksamheten i Norrbotten och Västerbotten. Personal- och ekonomiansvarig.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Framtidskommissionen 11-13. Ordförande i LTU, Luleå tekniska universitet 13-19. Styrelseledamot, Samhall 06-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Luleå, 92-99. Ledamot, kommunstyrelsen, Luleå 95-97, ersättare 99. Ersättare, kommunstyrelsens arbetsutskott 95-97. Ledamot, fritidsnämnden 92-94. Ledamot, byggnadsnämnden 95-98. Ledamot, Norrbottens kommuner 95-02.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SSU Norrbotten 92-95. Förbundsstyrelseledamot, SSU 93-95. Ordförande, TCO-rådet Norrbotten 01-04. Styrelseledamot, Folksam Liv 05-06. Förbundsordförande, SKTF 04-11. Ordförande, TCO 11-19.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Sveriges självförsörjningsgrad

Svar på skriftlig fråga 2021/22:358 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2021/ 0 21 38 A Till riksdagen Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att skriftliga frågan 2021/22:358 Sveriges självförsörjningsgrad

Svarsdatum: 2021-11-12 Frågeställare: Caroline Nordengrip (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:358 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 66 kB)

Personalbristen inom hotell- och restaurangbranschen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:350 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2021/ 0 2127 A Till riksdagen Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att skriftliga frågan 2021/22:350 Personalbristen inom hotell- och restaurangbranschen

Svarsdatum: 2021-11-12 Frågeställare: Christina Tapper Östberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:350 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 66 kB)

Äldre arbetssökande

Svar på skriftlig fråga 2021/22:348 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021-11-12 A2021/0 2125 A Arbetsmarknadsdepartementet Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att skriftliga frågan 2021/22:348 Äldre arbetssökande

Svarsdatum: 2021-11-12 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:348 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se