Göran Allmér (M)

Göran Allmér (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel rektor
Född år 1926

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1991-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1989-10-19 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:178 Överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m.

Motion 1990/91:Ub199 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub199 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:178 Överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m. Förslaget innebär att uppgiften att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund överförs till ett nybildat folkbildningsråd. Vi


Utskottsberedning: -1990/91:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Ub191 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub191 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition 1. Inledning Svensk utbildning måste på alla nivåer ha som mål att skapa förutsättningar för såväl den enskildes


Utskottsberedning: -------1990/91:UbU12 1990/91:UbU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:172 Godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet

Motion 1990/91:Ub189 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub189 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:172 Godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet Svenska studenter och lärare på akademisk nivå ges med förslaget till avtal möjlighet att delta i utbytesprogrammet


Utskottsberedning: -1990/91:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.