Henrik Westman (-)

Henrik Westman (M)

Valkrets Stockholms län
Född år 1940
Avliden den 15 augusti 2019

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 2001-09-19 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-13 – 2001-09-18
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2004-09-23 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012

Motion 2005/06:Kr30 av Kent Olsson m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om public service i en föränderlig tid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om direkt sponsring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om indirekt


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:Kr30 av Kent Olsson m.fl. (m) (doc, 58 kB) Motion 2005/06:Kr30 av Kent Olsson m.fl. (m) (pdf, 193 kB)

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr21 av Kent Olsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftningens syfte. Riksdagen begär att regeringen lägger fram nya förslag rörande tillsyn i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Kr21 av Kent Olsson m.fl. (m) (doc, 43 kB) Motion 2005/06:Kr21 av Kent Olsson m.fl. (m) (pdf, 164 kB)

med anledning av framst. 2005/06:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående statsbidrag till ungdomsorganisationer

Motion 2005/06:Kr16 av Kent Olsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åsikts- och föreningsfriheten. Motivering I föreliggande framställning från Riksrevisionens styrelse presenteras tre förslag vars syfte är att göra reglerna tydligare för bidrag från Ungdomsstyrelsen till olika ungdomsorganisationer.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr16 av Kent Olsson m.fl. (m) (doc, 39 kB) Motion 2005/06:Kr16 av Kent Olsson m.fl. (m) (pdf, 138 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.