Henrik Westman (-)

Henrik Westman (M)

Valkrets Stockholms län
Född år 1940
Avliden den 15 augusti 2019

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 2001-09-19 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-13 – 2001-09-18
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2004-09-23 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

trängselskatt och skattetillägg

Interpellation 2003/04:366 av Westman, Henrik (m)

den 17 mars Interpellation 2003/04:366 av Henrik Westman m till finansminister Bosse Ringholm om trängselskatt och skattetillägg När en kommun inför biltullar ter det sig rimligt att de personer som låter bli att betala tullkostnad tvingas böta för detta. I ett biltullssystem där tullavgiften i praktiken är en skatt

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

Motion 2003/04:A5 av Anders G Högmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:A5 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor. Motivering Regeringen föreslår att den kompletterande


Utskottsberedning: 2003/04:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Fastighets- och förmögenhetsskatten

Motion 2003/04:Sk315 av Henrik Westman och Björn Hamilton (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk315 av Henrik Westman och Björn Hamilton m Fastighets- och förmögenhetsskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa fastighetsskatten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2003/04:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.