Henrik Westman (-)

Henrik Westman (M)

Valkrets Stockholms län
Född år 1940
Avliden den 15 augusti 2019

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 2001-09-19 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-13 – 2001-09-18
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2004-09-23 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

skatteutjämningen

Skriftlig fråga 2004/05:1577 av Westman, Henrik (m)

den 4 maj Fråga 2004/05:1577 av Henrik Westman m till finansminister Pär Nuder om skatteutjämningen Som en följd av Socialdemokraternas beslut om skatteutjämningssystem har fler kommuner i Stockholms län tvingats höja skatten. Stockholms läns landstings underfinansierade ekonomi beror delvis på att man tvingas betala

Inlämnad: 2005-05-04 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

Motion 2004/05:A6 av Anders G Högmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:A6 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförande av EG-direktivet om likabehandling av diskriminering. 2 Bakgrund


Utskottsberedning: 2004/05:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:124 Arkivfrågor

Motion 2004/05:Kr7 av Kent Olsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr7 av Kent Olsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:124 Arkivfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samarbete med de kyrkliga arkiven. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2004/05:KrU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.