Holger Gustafsson (KD)

Holger Gustafsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Västra Götalands läns östra
Titel Civilekonom
Född år 1946

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1995-10-11 – 2010-10-04
    • Ledig 1995-01-10 – 1995-10-10
    • Ordinarie 1991-09-30 – 1995-01-09
    • Europaparlamentet

    • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-10
    • Skatteutskottet

    • Suppleant 2009-02-11 – 2010-10-04
    • Ledamot 1998-10-13 – 2000-02-01
    • Ledamot 1995-10-11 – 1998-10-04
    • Ledamot 1994-10-11 – 1995-01-18
    • Utrikesutskottet

    • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
    • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
    • Ledamot 2000-02-01 – 2002-09-30
    • Miljö- och jordbruksutskottet

    • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
    • Finansutskottet

    • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
    • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

    • Suppleant 2007-03-27 – 2009-05-06
    • Deputerad 2003-10-23 – 2003-11-20
    • Suppleant 2003-02-18 – 2003-10-22
    • Deputerad 2002-04-18 – 2002-06-04
    • Deputerad 2001-10-16 – 2001-12-06
    • Deputerad 2001-03-27 – 2001-04-26
    • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

    • Deputerad 2010-02-04 – 2010-03-03
    • Deputerad 2009-11-12 – 2009-12-09
    • Deputerad 2009-02-12 – 2009-03-12
    • Deputerad 2008-11-20 – 2008-12-19
    • Deputerad 2007-10-18 – 2008-06-18
    • Deputerad 2007-03-22 – 2007-06-01
    • Deputerad 2006-10-10 – 2006-10-13
    • Deputerad 2005-11-22 – 2005-12-07
    • Deputerad 2004-10-19 – 2004-12-15
    • Deputerad 2002-12-03 – 2002-12-18
    • Deputerad 2002-05-31 – 2002-06-12
    • Deputerad 2002-01-17 – 2002-01-18
    • Deputerad 2001-10-25 – 2001-12-11
    • Lagutskottet

    • Vice ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
    • EU-nämnden

    • Ledamot 2009-01-15 – 2010-10-04
    • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-10
    • Ledamot 1998-10-13 – 2002-10-08
    • Ledamot 1995-10-10 – 1998-10-05
    • EES-utskottet

    • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
    • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
    • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

    • Andre vice ordförande 2007-01-31 – 2010-10-04
    • Ledamot 2002-12-19 – 2007-01-30
    • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
    • Europarådets svenska delegation

    • Ledamot 2000-02-02 – 2002-12-31
    • OSSE-delegationen

    • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-16
    • Utrikesnämnden

    • Suppleant 2009-09-29 – 2010-10-04
    • EES-EFTA delegationen

    • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31
    • EG-delegationen

    • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
    • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

  • Kommunala uppdrag

    Ledamot av Skövde kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Götene kommunfullmäktige 83-91. Ledamot av skolstyrelsen 80-82 och 86-88. - Ledamot av Skaraborgs läns landsting/landstingsfullmäktige 85-. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 89-91.
  • Uppdrag inom riksdag och regering

    Rdl 1991- Suppleant i Jordbruksutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Lagutskottet 91/92-93/94, vice ordförande 91/92-93/94, EES-utskotet 91/92-92/93 och Skatteutskottet 94/95. Suppleant i Talmanskonferensen 91/92-93/94 och EES-EFTA 94/95. Ledamot av EG-Sverige-kommittén 93/94-94/95 och EU-nämnden 95/96-. Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1-8.10.1995). - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.
  • Bostadsort

    Götene
  • Utbildning

    Byggnadsingenjör 70. Civilekonom 73. Stabschef på marknadsavdelning 73-76, planeringschef 76-85, chef för ekonomi och administration 85-90 samt regionchef 90-91.
  • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

    Ledamot av Götene näringslivskommitté. - Ledamot av styrelsen för Lidköping-Götene avdelning av kristen demokratisk ungdom (KDU), ordförande 67-73, Skaraborgs läns KDU-distrikt, ordförande 69-73, och KDU 69-73. - Ledamot av styrelsen för Götene avdelning av Kristen demokratisk samling/Kristdemokratiska samhällspartiet (KDS) och Skaraborgs län KDS-distrikt 73-, ordförande 80-86. Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets partistyrelse 75-91.
  • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

    Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Skaraborgs län/Västra Götalands län 92-, Post och telestyrelsen, ordförande 92-96, Skattemyndigheten i Göteborg 99-. - Ledamot av domstolsutredningen 91-92 och omställningskommissionens referensgrupp 92-93.
  • Föräldrar

    Byggmästaren Ernst Gustav Gustafsson och Vera Johanna Maria Henriksson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

Motion 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelserna bör ges möjlighet att yttra sig över kommunernas handlingsprogram.


Utskottsberedning: 2003/04:FöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna

Motion 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande översyn av FN-systemet i stort, men i första hand biståndsverksamheten


Utskottsberedning: 2002/03:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg - FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling

Motion 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ10 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:29 Johannesburg FN:s värdstoppmöte om hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om NGO:er och näringslivets ställning i det internationella


Utskottsberedning: 2002/03:UMJU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.