Ingrid Hemmingsson (M)

Ingrid Hemmingsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel hushållslärare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1994-10-03
  • Socialutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av

Motion 1988/89:Fi101 av Sonja Rembo och Ingrid Hemmingsson (båda m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil01 av Sonja Rembo och Ingrid Hemmingsson båda m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Enligt regeringens proposition föreslås en generell höjning av arbetsgivaravgiften


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi101 av Sonja Rembo och Ingrid Hemmingsson (båda m) (pdf, 62 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till

Motion 1988/89:Fi75 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi75 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Regeringens förslag Regeringen föreslår i propositionen


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi75 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.

Motion 1988/89:Jo46 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo46 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m. Inledning Regeringen har i proposition 1988/89:140 bl.a. lämnat förslag om reglering av priserna på jordbruksprodukter.


Utskottsberedning: ---------------1988/89:JoU21
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo46 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) (pdf, 170 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.