Ingrid Hemmingsson (M)

Ingrid Hemmingsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel hushållslärare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1994-10-03
  • Socialutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi67 av Ingrid Hemmingsson (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi67 av Ingrid Hemmingsson m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Särskilda skogsvårdsinsatser i Norrlands inland I proposition 1991/92:150 föreslås att försöksverksamheten med stöd till


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

Motion 1991/92:Ub29 av Ingrid Hemmingsson (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub29 av Ingrid Hemmingsson m med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. I Norrland är det endast Umeå universitet som får ytterligare platser för grundskollärarutbildning, dock endast 86 av totalt 1 450 som föreslås i propositionen. Av erfarenhet vet vi att utbildningsorterna


Utskottsberedning: -1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ett friuniversitet i Mellannorrland

Motion 1991/92:Ub485 av Per-Richard Molén och Ingrid Hemmingsson (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub485 av Per-Richard Molén och Ingrid Hemmingsson m Ett friuniversitet i Mellannorrland Inledning och grundläggande förutsättningar Den högre utbildningen i Sverige står inför stora förändringar. Skolan måste förbättras. Lärarnas kompetens måste höjas. Högskolan måste byggas ut. Fler


Utskottsberedning: -1991/92:UbU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.