Ingrid Näslund (KD)

Ingrid Näslund (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Titel adjunkt
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2000-01-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2000-01-31
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-01-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Suppleant 1995-10-26 – 1995-12-06
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-01-31
  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-12-02 – 2000-01-31
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1994-12-08 – 1997-05-14

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.

Motion 1991/92:Ub69 av Larz Johansson m.fl. (c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub69 av Larz Johansson m.fl. c, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. I propositionen om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor anför föredragande statsrådet redan i inledningsavsnittet att riksdagens beslut om gymnasieskolans och


Utskottsberedning: -1991/92:UbU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:94 Ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m.m.

Motion 1991/92:Ub60 av Ingrid Näslund (kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub60 av Ingrid Näslund kds med anledning av prop. 1991/92:94 Ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m.m. Med tanke på det ökade föräldrainflytandet när det gäller valet av skola, vilket bl.a. skolpengen kommer att medföra, är det rimligt att även föräldrar till elever med begåvningshandikapp


Utskottsberedning: ---1991/92:UbU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år

Motion 1991/92:A8 av Larz Johansson m.fl. (c, m, kds, fp)

Motion till riksdagen 1991/92:A8 av Larz Johansson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år I propositionen föreslås ett nytt åtgärdssystem i form av arbetsmarknadsutbildning med arbetsplatsförlagd praktik benämnd ungdomspraktik för att bekämpa


Utskottsberedning: -1991/92:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.