Ingrid Näslund (KD)

Ingrid Näslund (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Titel adjunkt
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2000-01-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2000-01-31
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-01-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Suppleant 1995-10-26 – 1995-12-06
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-01-31
  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-12-02 – 2000-01-31
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1994-12-08 – 1997-05-14

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1991- Suppleant i Utrikes-/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Ledamot av Utbildningsutskottet 91/92-93/94 och Utrikesutskottet 94/95-99/00 samt Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94 och 96/97-97/98, EU-nämnden 98/99-99/00 och Europarådets svenska delegation 99/00. - Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 94-00 och riksdagens kristna grupp, kassör.
 • Bostadsort

  Billdal
 • Utbildning

  Filosofie magister 58. Adjunkt vid Vasa gossläroverk i Göteborg 58-59, Motala högre allmänna läroverk 59-60 samt vid Bräckeskolan, Kannebäcksskolan och Hovåsskolan i Göteborg. Missionär i Lenceta, Zaire, 60-62.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 88-94.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande i Handelsflottans kultur- och fritidsråd. Ledamot av styrelsen för Hasselbladsstiftelsen och Föreningen fruktdrycker. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs distrikt av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna (KDS/KD) 85-, 2:e vice ordförandef 86-89, 1:e vice ordförande 89-. Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/Kristdemokraternas partistyrelse 86-99, 2:e vice ordförande 90-93, KDS presidium 90-93 och dess verkställande utskott 90- samt KDS/KD:s internationella utskott 90- och KDS/KD:S EU-samråd 95-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för rättsmedicinalverket 94-97, handelsflottans kultur- och firtidsråd 92-95, ordförande 92-95, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 00-. Ledamot av nationalkommittén för förberedelser inför 1996 års toppmöte om global livsmedelssäkerhet 96, nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99,
 • Föräldrar

  Industriarbetaren Karl Elon Kymell och Sofia Valborg Fredriksson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Motion 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Kristdemokratisk utgångspunkt Den kristdemokratiska övertygelsen om alla människors lika värde är en grund för goda relationer mellan folk i världen. Därför vill Kristdemokraterna


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.

Motion 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Sveriges deltagande i det internationella samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling får aldrig begränsas till vårt närområde och till Europa utan måste även


Utskottsberedning: ---------------1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar

Motion 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. (mp, v, kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. mp, m, v, kd, c, fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Försvarsmakten måste satsa på minröjning Den svenska försvarsmakten och Räddningsverket kan bli betydande aktörer i kampen mot gömda minor i fattiga och krigshärjade stater.


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.