Jan Backman (M)

Jan Backman (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.mag
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Helsingborg som högskoleort

Motion 1991/92:Ub482 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub482 av Jan Backman m Helsingborg som högskoleort Nordvästra Skåne är med sina cirka 300 000 invånare en betydande region i Sverige och det tredje storstadsalternativetDet är den enda större regionen i landet som saknar högskola. Även om näringslivet är rikt differentierat har en stor


Utskottsberedning: -1991/92:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Västkustbanan söder om Helsingborg

Motion 1991/92:T534 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1991/92:T534 av Jan Backman m Västkustbanan söder om Helsingborg I den blivande infrastrukturen i Sydvästsverige kommer Västkustbanan att ha en framträdande roll. Ett antal viktiga beslut har redan tagits. Dubbelspårsutbyggnaden söderut från Göteborg, spåromläggningarna i södra Halland, tunneln


Utskottsberedning: -1991/92:TU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Antalet boende i gruppboende

Motion 1991/92:So221 av Bo Arvidson och Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1991/92:So221 av Bo Arvidson och Jan Backman m Antalet boende i gruppboende Bristen på tydliga regler för antalet boende i gruppboende skapar ibland problem. Detta gäller inte minst när det gäller enskilda sökande. I ett aktuellt fall nyligen har regeringsrätten behandlat besvär över kammarrättens


Utskottsberedning: -1991/92:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.