Jan Backman (M)

Jan Backman (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.mag
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:232 Fiskelag, m.m.

Motion 1992/93:Jo100 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo100 av Jan Backman m med anledning av prop. 1992/93:232 Fiskelag, m.m. Grunden för allmänhetens rätt att fiska på allmänt vatten finns i 2 fiskerättslagen. Bestämmelsen härrör från 1766 års fiskeristadga enligt vilken varje rikets undersåte skulle äga frihet att idka och sig till fördel


Utskottsberedning: -1992/93:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub47 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub47 av Jan Backman m med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Sedan 1989/90 har det bedrivits försöksverksamhet inom högskolan med en tvåårig ingenjörsutbildning. Enligt de planer som nu gäller skall en kraftig utökning av denna utbildning vara genomförd


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skånskt livsmedelstekniskt forskningscentrum

Motion 1992/93:Ub659 av Jan Backman och Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub659 av Jan Backman och Inga Berggren m Skånskt livsmedelstekniskt forskningscentrum Av den totala sysselsättning inom den agroindustriella sektorn jordbruk och livsmedelsindustri finns 26 procent i Skåne. Av de industrisysselsatta i Malmöhus och Kristianstads län återfinns 20 resp.


Utskottsberedning: -1992/93:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.