Johnny Gylling (KD)

Johnny Gylling (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Blekinge län
Titel konsultchef
Född år 1956

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

lokalradion

Skriftlig fråga 2002/03:1214 av Gylling, Johnny (kd)

den 9 juli Fråga 2002/03:1214 av Johnny Gylling kd till kulturminister Marita Ulvskog om lokalradion Lokalradion har fått ett sparbeting om 47 miljoner kronor. I Blekinge kommer enligt uppgift sex tjänster att dras in. Lokalradion fyller en viktig demokratisk uppgift och det är bekymmersamt med den centraliseringstrend

Inlämnad: 2003-07-09 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd

Motion 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändringarna i SOLAS-konventionen samt ISPS-koden föranleder ett åtskiljande av Sjöfartsinspektionen


Utskottsberedning: 2003/04:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning

Motion 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik resultatredovisning Sammanfattning Denna motion tar upp förbättringar inom arbetet för en hållbar utveckling av landsbygden med anledning av regeringens skrivelse 2002/03:111. Förslag ges på åtgärder


Utskottsberedning: 2003/04:MJU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.