Johnny Gylling (KD)

Johnny Gylling (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Blekinge län
Titel konsultchef
Född år 1956

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

lokalradion

Skriftlig fråga 2002/03:1214 av Gylling, Johnny (kd)

den 9 juli Fråga 2002/03:1214 av Johnny Gylling kd till kulturminister Marita Ulvskog om lokalradion Lokalradion har fått ett sparbeting om 47 miljoner kronor. I Blekinge kommer enligt uppgift sex tjänster att dras in. Lokalradion fyller en viktig demokratisk uppgift och det är bekymmersamt med den centraliseringstrend

Inlämnad: 2003-07-09 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd

Motion 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändringarna i SOLAS-konventionen samt ISPS-koden föranleder ett åtskiljande av Sjöfartsinspektionen


Utskottsberedning: 2003/04:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning

Motion 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik resultatredovisning Sammanfattning Denna motion tar upp förbättringar inom arbetet för en hållbar utveckling av landsbygden med anledning av regeringens skrivelse 2002/03:111. Förslag ges på åtgärder


Utskottsberedning: 2003/04:MJU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se