Johnny Gylling (KD)

Johnny Gylling (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Blekinge län
Titel konsultchef
Född år 1956

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m.

Motion 1998/99:T19 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T19 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg kd med anledning av prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. Inledning Kristdemokraterna ser mycket positivt på Trygghetsutredningens förslag som tas upp i propositionen. Speciellt välkommet är avsnittet om Utökade uppgifter för parkeringsvakter.


Utskottsberedning: -1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar

Motion 1998/99:MJ11 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ11 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Regeringen har i proposition 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar föreslagit en ny epizootilag och en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande åtgärder,


Utskottsberedning: ---1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m.

Motion 1998/99:Bo14 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo14 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen en marginell justering av eftergiftsreglerna vid återbetalning av bostadsbidrag. Vidare föreslås att vissa äldre regler


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.