Johnny Gylling (KD)

Johnny Gylling (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Blekinge län
Titel konsultchef
Född år 1956

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

Motion 2002/03:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag avseende 15 kap. 7 a miljöbalken. Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om upphävande


Utskottsberedning: 2003/04:MJU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

med anledning av prop. 2002/03:105 Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m.

Motion 2002/03:T16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:T16 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:105 Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan ändring av 7 tredje stycket lagen 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall, att kostnader för flyttning


Utskottsberedning: 2003/04:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB

Motion 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Propositionens huvudsakliga innehåll 3 5 Avslag på propositionen 4


Utskottsberedning: 2002/03:NU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.