Kerstin-Maria Stalin (MP)

Kerstin-Maria Stalin (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Titel leg. psykolog, lågstadielärare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2004-11-14

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2004-08-16 – 2004-11-14
  • Ordinarie 1998-10-05 – 2004-08-15
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-11-14
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2004-11-14
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2004-11-14
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2001-11-02 – 2002-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2002/03:SOU19 22 maj 2003 Översyn av lagen (1993:389) om assistansersättning
Aktuell debatt 20 februari 2003 -
Interpellationsdebatt 2002/03:38 av Stalin, Kerstin-Maria (mp) 28 november 2002 barnens rätt
Allmänpolitisk debatt 6 november 2002 Allmänpolitisk debatt

med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning

Motion 2003/04:So38 av Lotta N Hedström och Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So38 av Lotta N Hedström och Kerstin-Maria Stalin mp med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till de ändringar i transplantationslagen som Kommittén om genetisk integritet föreslår


Utskottsberedning: 2004/05:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

Motion 2003/04:So35 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So35 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att för att genomföra handlingsplanen krävs ekonomiska resurser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:SkU25 2004/05:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

Motion 2003/04:Fi49 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi49 av Mona Jönsson m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en kompletterande skrivelse om hur AP-fonderna tolkar och lever upp till kravet på miljö-


Utskottsberedning: 2004/05:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se