Knut Billing (-)

Knut Billing (M)

Född år 1939
Avliden den 31 maj 2007

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Bostadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1992-02-20 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 2002-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1992-04-09 – 1993-10-06
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

Motion 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om presumtion vid passivitet. Riksdagen beslutar att förlänga


Utskottsberedning: 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Stockholmsregionen

Motion 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Motion 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo316 av Knut Billing m.fl. m Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 18 anslag 21:1 Bostadsbidrag för budgetåret 2002 3 686 000 000 kr. Riksdagen beslutar


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se