Knut Billing (-)

Knut Billing (M)

Född år 1939
Avliden den 31 maj 2007

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Bostadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1992-02-20 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 2002-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1992-04-09 – 1993-10-06
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Motion 1989/90:Bo57 av Knut Billing m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo57 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen 1987:12 om hushållning med naturresurser m.m. I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1987:12 om hushållning med naturresurser m.m. NRLEnligt


Utskottsberedning: -1989/90:BoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Bo57 av Knut Billing m.fl. (m) (pdf, 97 kB)

med anledning av förslag 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års

Motion 1989/90:Bo53 av Knut Billing m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Knut Billing m.fl. m med anledning av förslag 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års Mot. 1989/90 Bo53-55 bostadsförbättringsprogram Riksdagens revisorer har granskat 1983 års bostadsförbättringsprogram. Revisorerna


Utskottsberedning: -1989/90:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Bo53 av Knut Billing m.fl. (m) (pdf, 84 kB)

Taxeringsreglerna för skärgårdsfastigheter

Motion 1989/90:Sk829 av Alf Wennerfors m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk829 av Alf Wennerfors m.fl. m Taxeringsreglerna för skärgårdsfastigheter Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Jo420 hemställs att riksdagen hos regeringen hemställer om översyn av taxeringsreglerna


Utskottsberedning: -1989/90:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk829 av Alf Wennerfors m.fl. (m) (pdf, 55 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se