Knut Billing (-)

Knut Billing (M)

Född år 1939
Avliden den 31 maj 2007

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1980-10-07
  • Bostadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1992-02-20 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 2002-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Suppleant 1992-04-09 – 1993-10-06
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-12-18
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling

Motion 1999/2000:Bo1 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo1 av Billing, Knut m med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Riksdagens revisorers granskning av det statliga stödet för en ekologiskt hållbar utveckling visar att stödet, uppgående till sammanlagt 6,5


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Stockholmsregionen

Motion 1999/2000:N240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N240 av Reinfeldt, Fredrik m Stockholmsregionen Möjligheterna lockar Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen är sedan början av 1970-talet i en expansionsfas som nu ser ut att accelerera. Länets befolkning ökade 1998 med över 1 procent eller 20.500 personer. Den enskilt viktigaste


Utskottsberedning: ----1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU3 1999/2000:NU14 1999/2000:UbU1 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ägande och markanvändning

Motion 1999/2000:Bo419 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo419 av Billing, Knut m Ägande och markanvändning 1 Inledning En av den västerländska civilisationens grundpelare är den enskilda äganderätten. Den är en omistlig del i en demokrati. Det är bl.a. därför som äganderätten garanteras i den europeiska konventionen om mänskliga fri- och


Utskottsberedning: ---------1999/2000:BoU2 1999/2000:BoU6 1999/2000:BoU7 2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se