Laila Strid-Jansson (NYD)

Laila Strid-Jansson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel designer
Född år 1936

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
    • Arbetsmarknadsutskottet

    • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

Motion 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Utgångspunkterna för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring från den 1 juli 1994 samt finansieringen av kontantförmånerna vid arbetslöshet


Utskottsberedning: -----1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

Motion 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt


Utskottsberedning: ----------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Motion 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Vi kan i allt väsentligt hålla med om vad regeringen anfört beträffande målen för jämställdhetspolitiken avsnitt 4.2Vi menar dock att delmålet lika villkor


Utskottsberedning: ------1993/94:AU17 1993/94:SfU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.