Lena Sommestad (S)

Lena Sommestad (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län
Född år 1957

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-10-14

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2012-08-01 – 2014-02-28
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2012-08-01 – 2014-02-28
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Suppleant 2006-10-17 – 2010-10-19
  • Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

  • Statsråd 2002-09-30 – 2006-10-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2013/14:129 av Sommestad, Lena (S) 9 december 2013 Regeringens motiv för att tillåta kommersiellt linjeflyg på Uppsala flygplats, Ärna
Debatt om förslag 2012/13:KU20 18 juni 2013 Granskningsbetänkande

Dokument:

med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter. Motivering Sedan 2009


Utskottsberedning: 2013/14:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 57 kB) Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S) (pdf, 149 kB)

Missförhållanden på vinstdrivna HVB-hem

Skriftlig fråga 2012/13:562 av Sommestad, Lena (S)

den 3 juni Fråga 2012/13:562 Missförhållanden på vinstdrivna HVB-hem av Lena Sommestad S till statsrådet Maria Larsson KD Vårdhemmet Järlebo utanför Uppsala har blivit föremål för hård kritik från Socialstyrelsen, rapporterar Upsala Nya Tidning UNTEnligt Socialstyrelsen har bemanningen på Järlebo varit så dålig

Inlämnad: 2013-06-03 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Miljörisker på Kolahalvön och i Barentsområdet

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. S Miljörisker på Kolahalvön och i Barentsområdet S9178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöriskerna på Kolahalvön och i Barentsområdet. Motivering Bevakning och åtgärder med anledning


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB) Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 144 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.