Lennart Nilsson (S)

Lennart Nilsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Västra Götalands läns västra
Titel byggnadssnickare
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 2006-10-02
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1983-10-04 – 1994-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1976-10-04 – 1988-10-02
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-04-19
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2006-10-02
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Gymnasieskolans yrkesprogram

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om de yrkesförberedande utbildningarna. Motivering Det har under de senaste åren varit tydligt fokus på högskoleutbildning och forskning. Yrkesutbildningarna, framför allt de gymnasiala, har hamnat mer i skymundan.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (doc, 56 kB) Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (pdf, 142 kB)

Boendesegregationen

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot boendesegregationen. Motivering Ett bra boende är nyckeln till ett bra liv. Det är genom det goda boendet som förutsättningar skapas för att människor kan utveckla sig själva och i relation till andra.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB) Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s) (pdf, 207 kB)

Infrastruktur och kommunikationer i Västsverige

Motion 2005/06:T603 av Peter Jonsson m.fl. (s)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Västsverige en region med stora tillgångar men också med stora krav på sig 3 Nödvändiga projekt i Västsverige 4 Partihallsförbindelsen i Göteborg 4 Västlänken 4 Ny älvförbindelse 4 Bättre och trafiksäkrare vägar 4 Bygg ut Europaväg 6 i norra


Utskottsberedning: 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T603 av Peter Jonsson m.fl. (s) (doc, 75 kB) Motion 2005/06:T603 av Peter Jonsson m.fl. (s) (pdf, 212 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.