Margitta Edgren (FP)

Margitta Edgren (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel förlagschef
Född år 1935

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1989-10-01 – 1998-10-05
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1988-10-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1998-01-01 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1997-12-31
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-12-31
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Valberedningen

  • Suppleant 1989-11-13 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-12-01 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund

Motion 1997/98:K48 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:K48 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund 1 Vår utgångspunkt: religionsfrihet Kampen för religionsfrihet har allt sedan liberalismens födelse varit en viktig uppgift för liberaler. Folkpartiet


Utskottsberedning: -----1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Motion 1997/98:K35 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:K35 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Allmänna synpunkter Den offentliga makten utövas på uppdrag av medborgarna, för medborgarna och genom medborgarnas finansiering. Detta skall tydligt genomsyra all offentlig verksamhet.


Utskottsberedning: ---------------1997/98:KU27 1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

Motion 1997/98:U21 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:U21 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Asyl Samarbetet på asylområdet måste enligt vår uppfattning alltid bygga på respekt för att tillgodose människors behov av skydd. Utgångspunkten är att internationella instrument måste respekteras fullt


Utskottsberedning: --1997/98:UU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.