Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Statsråd

Parti Moderaterna
Valkrets Skåne läns norra och östra, plats 65
Titel Jur.kand./Fil.kand./Kronofogde.
Född år 1981
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2022-10-18
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ordförande 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-04
  • Ordförande 2019-02-14 – 2022-09-26
  • Ledamot 2019-02-13 – 2019-02-13
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Ledamot 2016-06-07 – 2017-10-13
  • Suppleant 2015-12-10 – 2016-06-07
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-02-13
  • Ledamot 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-10-07 – 2016-10-11
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-10-07 – 2017-02-23
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2018-12-05 – 2022-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 – 2022-11-15
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot skatteutskottet 16-17, miljö- och jordbruksutskottet 17-19 och socialförsäkringsutskottet 19, ordförande 19-. Suppleant finansutskottet 14-16, civilutskottet 14-17, skatteutskottet 15-16 och EU-nämnden 18-.
 • Föräldrar

  Advokaten Per Malmer och civilekonomen Kerstin Malmer.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskapligt program, Europaklass, Söderportskolan, Kristianstad, slutår 99. Fil.kand., systemvetenskap, Lunds universitet 02. Jur.kand., Lunds universitet 08.
 • Anställningar

  Technology Intelligence Officer, Tetra Pak, Research & Development AB 02-03. Biträdande jurist, Hässleholm 08. Tingsnotarie, tingsrätterna i Blekinge och Hässleholm 08-11. Kronofogde, Kronofogdemyndigheten, Kristianstad 11-14.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Mediegrundlagskommittén. Ledamot, Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Ledamot, 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Ledamot, Kommittén om en tydligare budgetprocess.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Moderaterna i Kristianstad 15-17. Vice ordförande, Fria Moderata Studentförbundet 06-07.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Bensinskatten
Interpellationsdebatt 2014/15:764 av Maria Malmer Stenergard (M) 22 september 2015 Bensinskatten
Stillbild från Interpellationsdebatt: Kvoteringslagstiftning
Interpellationsdebatt 2014/15:598 av Maria Malmer Stenergard (M) 2 juni 2015 Kvoteringslagstiftning
Stillbild från Interpellationsdebatt: Sänkt ROT-avdrag
Interpellationsdebatt 2014/15:443 av Maria Malmer Stenergard (M) 2 juni 2015 Sänkt ROT-avdrag
Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder mot överskuldsättning
Interpellationsdebatt 2014/15:560 av Maria Malmer Stenergard (M) 26 maj 2015 Åtgärder mot överskuldsättning

Dokument:

Bibliotekarier och anmälningsplikt

Svar på skriftlig fråga 2022/23:56 besvarad av Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Ju2022/03297 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:56 av Lawen Redar S Bibliotekarier och anmälningsplikt Lawen Redar har frågat mig om jag kommer att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan bli att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar

Svarsdatum: 2022-11-23 Frågeställare: Lawen Redar (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:56 besvarad av Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 68 kB)

Praktiska verkställighetshinder

Interpellation 2022/23:17 av Tony Haddou (V)

Interpellation 2022/23:17 Praktiska verkställighetshinder av Tony Haddou V till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Enligt det avtal som den nya regeringens mandat vilar på är ett av målen med migrations- och integrationspolitiken att komma till rätta med skuggsamhället.Den samlade kunskapen och erfarenheterna visar

Inlämnad: 2022-11-01 Svarsdatum: 2022-11-18 Besvarare: Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2022/23:17 av Tony Haddou (V) (pdf, 116 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Praktiska verkställighetshinder

Prostitution och utvisning på grund av bristande vandel

Interpellation 2022/23:2 av Annika Hirvonen (MP)

Interpellation 2022/23:2 Prostitution och utvisning på grund av bristande vandel av Annika Hirvonen MP till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M I Tidöavtalet specificeras att man ska utreda förutsättningar för att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandelI uppräkningen av vad som avses

Inlämnad: 2022-10-20 Svarsdatum: 2022-11-08 Besvarare: Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2022/23:2 av Annika Hirvonen (MP) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Prostitution och utvisning på grund av bristande vandel

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.